I dette indlæg vil jeg give dig en kort præsentation, til coaching og coachens opgave.

Coaching er et seriøst, effektivt og praktisk orienteret værktøj udviklet med det formål at hjælpe mennesker med at skabe de resultater og det liv, de ønsker sig.

En coachs fornemmeste opgave er således billedligt talt at være sin klients værktøjskasse. En værktøjskasse fuld af teknikker og spørgsmål, som alle stilles på klientens præmisser og ikke ud fra hverken coachens eller andres virkelighed – og hver for sig effektive værktøjer, som klienten kan bruge til at danne sig overblik over sine ressourcer, udfordringer og muligheder, få nye vigtige indsigter og finde nye gode alternativer.

Netop fordi at coaching har klientens egne mål og ønsker i centrum, så er det blottet for både budskab og løftede pegefingre om, hvad der er den rigtige måde at leve på.
Den rigtige måde at leve på er helt op til den enkelte klient.

Coachingens grundsten er derfor spørgsmål, spørgsmål og atter spørgsmål.
Spørgsmålene skal tage udgangspunkt i klientens univers og udformes på måder, så klienten kan få afdækket sine ønsker og mål, få øje på de forhindringer, der nu måtte være, og få brudt eventuelle uhensigtsmæssige mønstre. Samtidig skal spørgsmålene også tjene til at motivere klienten, hjælpe med at integrere nye alternativer og sidst, men ikke mindst at få klienten til at dedikere sig til fremover at handle i overensstemmelse med det, han/hun ønsker.

For at dette kan lade sig gøre skal spørgsmålene næsten altid være åbne.
Åbne spørgsmål giver klienten mulighed for at overveje sit svar grundigere, og dermed give et mere fyldestgørende svar, end blot ”ja” og ”nej”, og udfordrer ham/hende til at reflektere og søge efter flere svar i sig selv.

Med coaching skal klienten altså finde frem til sin egen sandhed om hvad der er rigtigt og forkert for ham/hende.
At fokus altid er på klientens sandhed skyldes, at coaching tror og bygger sin tilgang på to teser om mennesker. Den ene er, at det kun er os selv, der ved, hvad der er rigtigt for os, og dermed hvad der får os til enten at handle eller afholder os fra at handle. Den anden er, at sandsynligheden for, at vi handler og når vores mål, er størst hvis handlingen bygger på, hvad der er vigtigt for netop os.

Dette er netop styrken ved coaching og det, der gør metoden så effektiv. At den, der skal handle, også er både den, der ved, hvad der er det rigtige at gøre, og den, der har ejerskab til det, der skal gøres.

Coaching er ikke rådgivning
Mange kan godt komme til at forveksle coaching med rådgivning. Men, det er ikke det samme.
Rådgivning adskiller sig radikalt fra coaching, fordi det i rådgivning drejer sig om at få formidlet en viden om et område til en person, som har brug for denne viden. Det ligger derfor ikke i rådgivningens væsen at søge efter klientens egen sandhed, derfor går en stor del af coachingens specialeffekt tabt, hvis den blandes med rådgivning. Hermed ikke sagt, at rådgivning ikke kan være hensigtsmæssig og på sin plads. Det kan den bestemt. Det er bare ikke coaching, og det skal både rådgiver og klient være klar over, så mål og forventninger sættes derefter.

Jeg håber at du blev lidt klogere på coaching.

Vil du vide endnu mere?
Så meld dig til Introworkshop om coaching den 14. august.
Der vil du også kunne få en fornemmelse af, hvad coaching kan gøre for dig.

Ses vi?

Kærlig hilsen

Sofia

http://www.sofiamanning.com/hvad-er-coaching/